klaar voor de start om uw commerciële organisatie te optimaliseren en wendbaar te maken

verbeteren

In de huidige snel veranderende markten en disruptieve markten is er een andere organisatievorm nodig om wendbaar te zijn, zodat snel schakelen op marktkansen mogelijk wordt.

 

Ik kijk hierbij op een holistische wijze naar proces, structuur en propositie. Deze dienen elkaar te versterken in plaats van te verlammen

 

Denkt u hierbij aan eigenaarschap en verantwoordelijkheid, of een bedrijfsstructuur waarbinnen snel gelegenheidsformaties gevormd kunnen worden. Of een organisatiemodel, dat aansluit op het veranderde verdienmodel.

 

Afhankelijk van uw behoefte, marktpositie en huidige performance.

versnellen

Kennis wordt steeds meer automatisch ontsloten. Door de vergaande digitalisering wordt er maar 1 ding steeds belangrijker om te overleven; de soft skills van de sales en marketing organisatie.

 

Een gunfactor is niet aan te leren. Maar de skills om samen te leren werken, te leren luisteren om te begrijpen, het inventariseren om de behoefte van de klant scherp te krijgen wel.

 

Volgens de laatste inzichten vanuit flow, alignment, scrum-agile en veerkracht. 

 

Ik kijk naar de veranderbaarheid van uw medewerkers. U hebt veerkracht nodig om wendbaar te zijn en nog meer om  the next step te kunnen maken.

vervolmaken

Tijdens de implementatie maak ik een pragmatisch plan, om de verandering te verankeren binnen de organisatie.

 

De borging is immers de garantie voor de langere termijn. Ik verbind me aan het resultaat, indien u mij laat implementeren.

 

Denk hierbij aan het inbedden binnen de (bestaande) HR structuur en het begeleiden van uw management, de alignment tussen de verschillende processen, en een veerkrachtprogramma.

 

Verankering van veerkracht en wendbaarheid van uw medewerkers en uw organisatiemodel, maken uw organisatie toekomstbestendig